Vitajte na Zásun.sk

Stránky pre dospelých pánov, ktorí hľadajú spoločnosť a ľahkú príležitosť k dobrému sexu cez escort alebo privát. Ak máte 18 a viac rokov, nech sa páči, vstúpte a vyberte si svoje dievča. Táto stránka je určená erotickej zábave pre dospelých a ľuďom, ktorí milujú sex, erotiku a radi si pozrú aj porno. Web je výhradne len pre 18+!

Podmienky vstupu na portál

Vstupom na portál Zásun.sk súhlasím so všetkými nižšie uvedenými podmienkami.

ODÍSŤ
 

By clicking on "I AGREE" I manifest my unconditional consent with all the conditions.

LEAVE
 

Nasledujúce stránky obsahujú eroticky zameraný textový a obrázkový obsah.

Podmienky vstupu na portál Zásun.sk:

 1. Vstupom na portál Zásun.sk prehlasujem, že mám viac ako 18 rokov.
 2. V prípade, že sa na portál pripájam zo zahraničia, prehlasujem, že spĺňam podmienky plnoletosti v štáte, v ktorom sa nachádzam.
 3. Na portál vstupujem z vlastnej vôle.
 4. Sexuálny a erotický obsah v akejkoľvek forme ma žiadnym spôsobom neuráža a bude použitý výhradne na osobnú potrebu.
 5. Nemám v úmysle umožniť akýkoľvek prístup k materiálom z nasledujúcich stránok osobám, ktoré nespľňajú aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok.
 6. V prípade, že nespĺňam akúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, zaväzujem sa okamžite opustiť portál Zásun.sk

Prevádzkovateľ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné občianskoprávne alebo trestnoprávne spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi užívateľmi portálu.

Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne erotické služby a nemá nič spoločné s ich sprostredkovaním. Všetky inzeráty sú pridávané verejnosťou a za správnosť údajov zodpovedá zadávateľ inzerátu.

The following pages contain sexually explicit material.

Please read the terms and conditions below before entering the portal Zásun.sk

 1. I am at least 18 (or more, where required by law) years old.
 2. I desire to receive/view sexually explicit material.
 3. I am entering the following pages of my own voliton.
 4. The sexually explicit material I am viewing is for my own personal use and I will not expose the sexually explicit material to the person, who does not meet any of these conditions.
 5. The viewing and reading of sexually explicit materials does not violate the standards of my community, town, city, state or country.
 6. If I don't meet any of these terms and conditions, I will leave this page.

Administrator of the portal is not responsible for any civil or criminal litigation that might arise between users of the portal.

Administrator of the portal does not provide any erotic services and has nothing to do with their mediation. All ads are added public and for the ad accuracy is responsible the ad submitter.

free registration icon

Registrácia vždy zdarma

the most detailed search filter icon

Najpodrobnejší vyhľadávač v Európe

online chat icon

Online chat

verified profiles icon

100% overené profily a fotografie

intuitive controls icon

Intuitívne ovládanie - vytváranie galérii, topovanie a mnoho dalšieho

forum icon

Diskusné fórumZásun.sk - Forum - súhlas s registráciou

Hoci sa snažíme odstraňovať alebo opravovať všetky príspevky, ktoré obsahujú nevhodný, sexuálne orientovaný, hanlivý, škodlivý, výhražný, vydieračský obsah, ktorý môže byť považovaný za útočný, alebo narušujúcí súkromie osoby, alebo porušuje ktorúkoľvek právnu normu, nie je to možné robiť ani priebežne, ani vyčerpávajúcím spôsobom. Z uvedeného dôvodu musíte akceptovať, že všetky príspevky uvedené v tomto fóre vyjadrujú názory, postoje a skúsenosti ich pôvodných autorov a v žiadnom prípade prevádzkovateľov tohto fóra. Prevádzkovatelia tohto fóra nepreberajú žiadnu zodpovednosť za žiadny z príspevkov. Neručíme ani za presnosť, správnosť a úplnosť ktoréhokoľvek z príspevkov, ani to negarantujeme.

Tým, že sa zaregistrujete do tohto diskusného systému vyslovujete súhlas s tým, že nebudete vedome šíriť nepravdivé, zavádzajúce, hanlivé, výhražné, sexuálne zamerané, vydierajúce alebo súkromie narušujúce príspevky, alebo materiál, ktorý odporuje ktorejkoľvek právnej norme.

Porušenie ktoréhokoľvek z uvedených pravidiel môže viesť k obmedzeniu, alebo dokonca k ukončeniu vášho členstva na fóre. Ku každému publikovanému príspevku si zaznamenávame IP adresu uživateľa, ktorý príspevok napísal. Tímto vyjadřujete svůj souhlas, že mámo právo odstranit, opravit, nebo uzamknout kterýkoliv účet nebo zprávu, a to kdykoliv to budeme považovat za vhodné. Tímto také vyjadřujete souhlas s tím, že veškeré informace, které zde zadáváte, jsou ukládány do databázového systému. Konečně souhlasíte s tím, že do vašeho počítače jsou ukládány "cookies", které obsahují vaše přihlašovací údaje.

Žiadna informácia, ktorú poskytnete do tohto fóra, nebude vyzradená žiadnej tretej strane bez Vášho osobného písomného súhlasu. Je však treba podotknúť, že prevádzkovatelia nemôžu byť zodpovední za úmyselné narušenie alebo odcudzenie dát, napríklad prostredníctvom počítačovej kriminality (hacking).

Pokračovaním v registračnom procese vyslovujete svoj súhlas s vyššie uvedenými pravidlami a zásadami.